ตลาดการผลิต

ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อเมริกากลางและอเมริกาใต้ และประเทศและภูมิภาคอื่นๆ เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์กระดาษได้อย่างน้อย 5,000 ตันต่อปี ยินดีต้อนรับ OEM